zondagsschool

Bij gewone diensten in de Johannes de Dooperkerk is er zondagsschool. De kinderen beginnen in de kerk en gaan vóór de overdenking naar De Treffe, waar hun dienst verder gaat. We gebruiken de methode ‘Kind op Zondag’. Voor Kerst en Pasen zijn we, in samenwerking met de predikant en de hele gemeente, met een project bezig. Bij bijzondere diensten beginnen we soms gezamenlijk met alle kinderen in de kerk of juist met alle kinderen eerst in De Treffe. Dit wordt in het kerkblad vermeld. 
Contactpersoon is Margreet Hylkema.
 
terug