Diaconie

Alles draait om delen

Uitnodiging van onze diakenen

Als iemand echt met je deelt gebeurt er iets. Iets goeds, waar kracht van uitgaat. De kern van christelijk geloof is dat Jezus dit met veel liefde heeft laten zien. Door hem ontdekten mensen opnieuw hoe God, de bron van leven en goedheid, met elk van ons deelt. Je mag er zijn en die ander ook. De diakenen in onze gemeente nodigen u en jou uit om zo samen verder te gaan met delen.
 

Hoe dan?

Diakenen nodigen uit om geld te delen met mensen in nood of moeilijke omstandigheden. Opdat ze de moed niet verliezen en zelf de draad weer kunnen oppakken. Om te zorgen dat het geld goed terecht komt worden de doelen zorgvuldig gecontroleerd. De landelijke kerk heeft daarvoor een organisatie: Kerk in Actie. Daar zijn we blij mee, want zo kunnen we beter delen.

 

Collecte

In elke kerkdienst word je uitgenodigd om te delen door te geven in de collecte. De eerste collecte is altijd voor een doel dat de diakenen voor ons hebben gekozen. In het kerkblad kun je lezen welk doel er die zondag is. Je kunt je bijdrage ook overmaken via de bank en er dan bij vermelden welk doel je wilt steunen. Zie op deze website onder ‘geven aan de kerk’.
 

Speciaal

Elk jaar stellen onze diakenen een speciaal doel voor waar we extra voor gaan sparen. Een doel dat past bij het jaarthema van de gemeente. In seizoen 2022-2023 is het jaarthema ‘Het huis van je leven’ en daarbij sparen we dan voor ‘Een huis voor kinderen en kwetsbare ouderen’. Dit betreft een dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania in Moldavië, het armste land van Europa. De aandacht voor dit huis is deel van de actie ‘Fryslân foar Moldavië’.
(In onze seizoenkrant ‘Zin in Meer’ stond als doel vermeld ‘Jeugddorp De Glind’. Nu daarover zorgwekkende berichten in het nieuws kwamen kunnen we niet goed meer overzien of dit een geschikt spaardoel is. Om die reden is een ander doel gekozen.)
Kijk voor meer informatie over ons nieuwe spaardoel op:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/levensreddende-zorg-voor-kwetsbare-ouderen/

Bekijk hier een fimpje over Simona (nog wel even aanzetten)
Geef licht aan kinderen in Moldavië


Maaltijd

Om niet te vergeten hoe delen begint, vieren we een aantal keer per jaar de Maaltijd van de Heer. Dan denken we aan hoe Jezus brood en wijn deelde. Hij zei erbij dat hij daarmee zijn leven, zijn manier van leven, in handen gaf van zijn leerlingen. Zo mogen we nog steeds te gast zijn als hij de liefde van God deelt. En daarvan verder delen.
 

Onze diakenen

Wil je over dit alles iets meer weten, vraag het dan gerust aan onze diakenen. Het zijn: Lia Haijtema, Yede Hidde Couperus, Jan Kooiman en Thea Stornebrink.
 
terug