speciale diensten

Soms zijn er speciale kerkdiensten. Bijvoorbeeld als  
-iemand gedoopt wordt. Dan vieren we feestelijk hoe mooi het is om bij God te mogen horen.
-mensen de kerk willen steunen door voor een tijdje ambtsdrager te worden.
-mensen gaan trouwen en ja zeggen tegen de liefde en God bedanken voor hun partner.
-we afscheid nemen omdat iemand gestorven is. Er is ruimte voor verdriet en om te delen hoe bijzonder deze mens was. We vragen God en elkaar om steun voor wie achterblijft. En we danken God voor wat ons in deze mens gegeven is. 

Ook vieren we speciale diensten op de bijzondere dagen van de kerk: tijdens Advent (de tijd die voorafgaat aan Kerst), bij het Kerstfeest als we vieren hoe Gods zoon, licht voor de wereld, geboren is. Tijdens de Veertigdagentijd (de oefentijd die voorafgaat aan het Paasfeest), in de Stille Week waarin we tijdens Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag uitkomen bij het rijke feest van Pasen. We vieren Hemelvaartsdag (God schenkt ons ruimte en vertrouwen) en Pinksteren (God geeft Geestkracht om in het spoor van Jezus verder te gaan, wereldwijd hoopvol te leven).
 
terug