rondom de dienst

Rondom de dienst zijn er allerlei voorbereidingen: 

-De voorganger is uitgenodigd om voor te gaan. Gastvoorgangers komen als onze eigen dominees vrij hebben. Zij worden, namens de kerkenraad, uitgenodigd door mw. Houkje Mellema.

-De voorganger bereidt de dienst voor en stuurt de liturgie naar de organist en naar de koster. 

-de organist zoekt bij de liturgie passende muziek. Bijvoorbeeld als voorspel of als muziek tijdens de inzameling van de gaven.

-de kosters hebben bij toerbeurt dienst en zetten de liederen op het bord en zorgen dat alles in het kerkgebouw op orde is voor een goede dienst. De kachel warm, de deur van het slot, de lichten aan…

-Er worden mooie bloemen gekocht en op de liturgische tafel gezet. Na de dienst worden die bloemen als een groet bij iemand gebracht. Een fleurig teken van verbondenheid.

 
terug