geven aan de kerk

Wilt u een gift overmaken aan de kerk,
gebruikt u dan het rekeningnummer:
NL97 RABO 0305 2808 80
ten name van: Protestantse gemeente Warns, Scharl, Laaxum.


Wilt u een gift overmaken aan de diaconie,
gebruikt u dan het rekeningnummer:
NL49 RABO 0113 3769 44
ten name van: Diaconie Protestantse gemeente Warns, Scharl, Laaxum.
Eventueel met vermelding van de bestemming voor uw gift (bijvoorbeeld
een bepaalde collecte voor het Werelddiaconaat, of actie).


Jaarlijks ontvangen gemeenteleden in januari bij de actie Kerkbalans
de uitnodiging om hun bijdrage voor het nieuwe jaar toe te zeggen.  
Wilt u informatie over de financiën van onze kerk,
of bijvoorbeeld over het opnemen van de kerk in uw testament,
dan kunt u contact zoeken met de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters, dhr. Kees Lettinga, kees@lettingaveldhuis.nl.


Bedankt voor uw en jouw steun aan onze gemeente!
 
terug