welkom

Onze gemeente strekt zich uit over het dorp Warns en de buurtschappen Scharl en Laaxum.

De Protestantse gemeente Warns – Scharl – Laaxum is deel van de Protestantse kerk in Nederland. Zij heeft de beschikking over een fraai historisch kerkgebouw: de Johannes de Dooperkerk. Hier worden de diensten en de meeste overige activiteiten gehouden; zo nodig maakt de gemeente gebruik van het naast de kerk gelegen multifunctionele dorpshuis ‘De Treffe’.  Het kerkgebouw in Warns is een kerkelijk monument.

Sinds 1991 is er een nauwere samenwerking tussen de Protestantse gemeente Warns en de Hervormde gemeente Molkwerum. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot samenwerking op diverse terreinen. Zo vinden regelmatig gezamenlijke kerkdiensten plaats. 

Sinds 2019 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Warns, Molkwerum en de Protestantse gemeente Koudum. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk beroepen van twee predikanten en een gezamenlijk presenteren van activiteiten in de jaarlijkse uitgave ‘Zin in meer’.

Sinds 2020 staan wij als gemeente ook vermeld op de website www.wijdekerk.nl We vinden het belangrijk om een gastvrije en verdraagzame gemeente te zijn. Op genoemde website staat daarom ons uitgangspunt ‘Iedereen is welkom in de Johannes de Dooperkerk in Warns. Voel je welkom zoals je bent om samen met ons Gods Woord te horen en geraakt door Gods liefde samen uitnodigend gemeente te zijn.’


Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân zijn de Friese Protestantse Gemeenten met elkaar verbonden, ontmoeten zij elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente. Zie www.classisfryslan.nl

ingang kerk

Lees meer