ontmoeten

Samen gemeente zijn gebeurt ook op straat, bij het werk en thuis. We ontmoeten elkaar, delen verhalen en vragen hoe het gaat. ‘Of we iets voor elkaar kunnen betekenen?’ Zulke hartelijke en betrokken reacties zijn van grote waarde.
Vanuit de kerk worden allerlei activiteiten georganiseerd om elkaar te ontmoeten: maaltijden, gespreksavonden, diensten, wandelingen, bezoeken.
Bij elkaar op bezoek gaan geeft kansen voor een gesprek. Delen hoe het met jou en de jouwen gaat, je hart luchten waar het tegen zit, samen nadenken over Gods weg in jouw en mijn bestaan. Onze dominee, onze ouderlingen en contactpersonen komen graag eens op bezoek. Nodig een van hen gerust eens uit.

Elk seizoen worden ook bijeenkomsten georganiseerd rondom een thema of iets speciaals. De seizoenkrant ‘Zin in meer’ staat er vol van. Er wordt dan iets verteld of getoond om over na te denken, of een gesprek gevoerd waarin de verschillende gesprekspartners een gezichtspunt delen. Blijf soepel in je denken, in je vragen en verwachtingen door deel te nemen. Het is net als met voetballen, regelmatig gaan trainen helpt om in conditie te blijven. Je voelt eerder aan dat het tijd is om over te spelen of juist aanspeelbaar te zijn, het wordt makkelijker om raak te schieten als een ander jou de bal toespeelt. 
Doe mee, leef mee, je hebt een plek in het team.
 
terug