Tsjerkefair verloting

Zaterdag 31 oktober heeft in kleine kring de verloting van de prijzen plaats gevonden.
De winnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

1e prijs    Fles rode wijn met diner bon    twv € 75,-          Elly de Vries    
2e prijs    Herfst chrysant met bon Welkoop twv € 40,-    Jan Westhof
3e prijs    Pakket met bakkersproducten  twv € 25           Harmen de Boer
4e prijs    Waardebon Kaasboer Siebren twv  € 25          Peter en Jantien Jongstra
5e prijs    Tefal Koekenpan                                               Cornelis Bajema
6e prijs    Waardebon “Unique” Sietske Bruinsma           Roelie Akkerman    
7e prijs    Waardebon Stegenga                                      Popke de Boer
8e prijs    Waardebon Stegenga                                      Aagje Boersma
9e prijs    Waardebon Stegenga                                      Josina vd Meer
10e prijs    Theedoeken set                                             Tsjalke vd Meer
11 prijs    Insectenhotel                                                    Femke Zwaan
12 prijs    Badschuim met handdoek                               Fam vd Weg


En nog een aantal kleine prijzen gingen naar Foekje Visser, Obe Veldman, Fam vd Meer, Fam de Witte, Karin Straathof, Jacob en Margreet en Harmen de Jong.

Er zijn door de corona omstandigheden minder loten verkocht dan voorgaande jaren, maar toch is er een prachtige opbrengst van  € 1029,05
Met dank aan iedereen die op welke wijze dan ook geholpen heeft.

De Tsjerkefair commissie:
Feikje Gerbrandy, Caroline Smits, Annie van der Bos, Carla de Vries
 
terug