onze predikanten

Predikanten  
Ds. Michiel de Zeeuw, pastoraat Warns en Koudum,
Klokslach 26, 8723 GB Koudum tel.0645449998,
e mail: michieldezeeuw28@kpnmail.nl
Ds. Joke van Voorst, pastoraat Molkwerum en Koudum,
Klokslach 26, 8723 GB Koudum  tel. 0610570870,
e mail: vanvoorstjoke@gmail.com 

Sinds 13 oktober 2019 zijn we verbonden aan de gemeentes van Warns, Molkwerum en Koudum. De pastorie staat in Koudum, met de naam ‘it oerset’, maar we proberen ook regelmatig thuis te zijn in Warns en Molkwerum. Eerder waren we als predikant verbonden aan gemeentes te Wommels – Kubaard, Venlo en omstreken, Zierikzee (Thomaskerk), Bruinisse en Dordrecht.
Ons leven is rijk met twee dochters, Jasmijn en Rosalie. In ons werk draait het om ontmoeting en vertaling. We zijn blij met de keuze van onze drie gemeenten dat Kerk in het dorp ook betekent kerk voor en met het dorp. We zijn graag bereikbaar om tot steun te zijn, ongeacht lidmaatschap of achtergrond. ‘Geloof, hoop en liefde en de meeste van deze is de liefde.’
terug