oliebollen

Nog even de oliebollen……
Het is alweer bijna een maand geleden en daarmee wellicht wat weggezakt in het geheugen van velen.
Maar voor ons is de herinnering aan het voorbereiden, het bakken en zeker ook de ontmoetingen in de loods nog heel vers.
Veel, heel veel oliebollen hebben we gebakken – en toch was het maar nauwelijks genoeg - om het werk van de voedselbank te steunen.
Wij zijn heel blij met al die bestellingen en dankzij dat enthousiasme, de extra giften en de medewerking van de Coop die ons met de olie heeft gesponsord hebben we € 650.- naar de Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland kunnen overmaken.
Wij hebben weer genoten van dit ‘project’ en van de medewerking van iedereen die dit mogelijk én gezellig maakt.  
Dank, dank!
De oliebollencommissie
Henk en Klaske Breimer, Co en Wil Winkelman, Kees en Coosje Lettinga

Wij bakken nu alweer 7 jaar met veel plezier honderden oliebollen.
Tot 2019 hebben wij de opbrengst daarvan ten goede laten komen aan de kerk als kleine bijdrage aan het kostbare onderhoud van het kerkgebouw.  Maar we bakken vooral voor de ‘Mienskip’, voor het scheppen van een gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan het eind van het jaar.
En natuurlijk baken we even graag voor ieder die geen gebruik wil maken van het ontmoetingsmoment.
De opbrengst van de afgelopen twee jaar, samen €1074.90, hebben we ten goede laten komen aan de voedselbank en ook dit jaar zal dit de bestemming zijn.
We bakken dus voor iedereen. Voor ons dorp en voor wie extra steun zo broodnodig heeft.
Op vrijdag  30 december van 17.00 tot 19.00 uur bent u van harte welkom bij Co en Wil Winkelman, Op ‘e Wâl 11, voor ontmoeting  met poeiermolke, Glühwein en een oliebol. U kunt dan ook de bestelde oliebollen afhalen.  
Bestelformulieren en informatie ontvangt u tussen 9 en 14 december.
Van harte welkom!

De oliebollen commissie
Henk, Klaske, Wil, Co, Kees, Coosje

 
terug