geven aan de kerk

Wilt u een gift overmaken aan de kerk,
gebruikt u dan het rekeningnummer:
NL97 RABO 0305 2808 80
ten name van: Protestantse gemeente Warns, Scharl, Laaxum.

Wilt u een gift overmaken aan de diaconie,
gebruikt u dan het rekeningnummer:
NL49 RABO 0113 3769 44
ten name van: Diaconie Protestantse gemeente Warns, Scharl, Laaxum.
Eventueel met vermelding van de bestemming voor uw gift (bijvoorbeeld
een bepaalde collecte voor het Werelddiaconaat, of actie).

Jaarlijks ontvangen gemeenteleden in januari bij de actie Kerkbalans
de uitnodiging om hun bijdrage voor het nieuwe jaar toe te zeggen.  
Wilt u informatie over de financiën van onze kerk,
of bijvoorbeeld over het opnemen van de kerk in uw testament,
dan kunt u contact zoeken met de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters, dhr. Kees Lettinga, kees@lettingaveldhuis.nl.

Nieuwe manier van geven, de Givt-app

Collecteren in nieuwe omstandigheden
Nieuwe omstandigheden vragen vaak om een nieuwe aanpak. Ook in de kerk. Er is steeds minder kleingeld in omloop sinds mensen, onder druk van corona, vooral pinnen. Dat kan betekenen dat u in de kerk zit en aan de collecte wil geven maar nauwelijks kleingeld in uw portemonnee hebt…  
Of dat u thuis de dienst meeviert en luistert en op het moment van de collecte ook graag wil meedoen. 
De oplossing die we hiervoor gevonden hebben is geven via een app. Hieronder leggen we graag uit hoe dat gaat en wat het betekent. Maar eerst geven we duidelijkheid: Ook de gewone manier van collecteren blijft bestaan. Als het ponkje langskomt kunt u er gewoon geld in doen.

Extra mogelijkheid: de givt-app
Een app is soort programmaatje op uw mobiele telefoon (‘smartphone’). Voor sommigen is dat ‘gesneden koek’, maar anderen hadden er nog niet eerder mee te maken. Daarom leggen we het graag in duidelijke stappen uit. 

Wat is Givt?
Givt is een app waarmee je eenvoudig je gift geeft tijdens de collecte. In de kerk werkt de app via een chip in de collectezak. Je kunt dan direct een bedrag geven. Je kunt ook de app zelf starten en vervolgens je gift geven. Het bedrag dat je wilt geven, kies je altijd helemaal zelf. 

Het gaat zo:
Om gebruik te kunnen maken van Givt moet u de app downloaden. Dit doet u via de App Store of de Play Store. U hoeft niet direct heel veel gegevens in te vullen, uw e-mailadres volstaat in eerste instantie. Als u de app vaker gaat gebruiken, zijn iets meer gegevens nodig, maar dit wijst zich vanzelf. Zodra u de app hebt gedownload en registratie afgerond, kunt u beginnen met geven.

Wanneer u de app op uw telefoon hebt geïnstalleerd 
klikt u de app aan en dan komt in beeld: 

druk op ‘collecte toevoegen’ als je zondags
aan de eerste én aan de tweede collecte wil
geven. 

Klik vervolgens op ‘Ontdek’
(dat staat naast het groene ‘Geef’.)
Na het klikken wordt het zelf groen.    

Klik op ‘kerken’ en typ bij Zoeken…  ‘Warns’. Dan
komt in beeld ‘PG van Warns, Scharl en Laaxum’.
Onderaan ziet u de keus ‘eenmalige gift’. Klik die aan en vervolgens kunt u intypen hoeveel u wilt geven.
Klik dan op ‘Volgende’.

Dan komt in beeld: 

Kies ‘Collectemiddel’ als u in de kerk bent en met de collecte
meedoet.
Kies ‘QR-code’ als u in de kerk of elders van het scannen van deze code gebruik wil maken.
Kies ‘Lijst’ als u thuis bent en iets wil overmaken. Onze kerkelijke gemeente komt dan als eerste in beeld.

Wat zijn de voordelen van de Givt-app? 
Het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat u er niet meer aan hoeft te denken om kleingeld bij u te hebben als u naar de kerk gaat. Bovendien is het hygiënischer, zo leerden we in tijden van corona.
Daarnaast kunnen de gemeenteleden die de kerkdienst thuis meebeleven of terugluisteren via www.kerkdienstgemist.nl ook gewoon geven tijdens de collecte. 
De app is gebruiksvriendelijk en gekoppeld aan uw bankrekening. Zodra u verbinding hebt met het internet, wordt het geld afgeschreven van uw rekening. 
Ook is er het voordeel dat u voor de jaarlijkse belastingaangifte een overzicht uitdraaien van de giften die u hebt gedaan via Givt, zodat u ook deze giften van de belasting kunt aftrekken. 
U kunt de Givt-app vaak ook gebruiken voor andere goede doelen.

Wat zijn de kosten?
Voor u als gebruiker is Givt geheel gratis. De kerk draagt per gift een klein percentage af aan Givt voor het gebruik van de app. Deze kosten bestaan uit een vast bedrag voor de transactie en een percentage van het bedrag dat je geeft. Doordat alle transacties in een keer gebundeld worden en worden overgemaakt naar de rekening van de kerk, worden deze kosten laag gehouden. 
Deze kosten worden door Givt gebruikt om hun onkosten te dekken en er is een klein deel winst. Dat laatste wordt vooral geïnvesteerd om de app te verbeteren en nog gebruiksvriendelijker te maken. In praktijk komt het erop neer dat tussen de 90% en 95% van uw gift ten goede komt van het door u gekozen doel.

Wilt u meer weten over Givt? 
Dan kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters. Mail of bel met voorzitter 
Kees Lettinga: keeslettinga@gmail.com of 06-526 914 82. Er zijn vanuit het college ook vrijwilligers die u kunnen helpen bij het installeren van de app op uw telefoon. Bijvoorbeeld Yedde Hidde Couperus (06 534 595 52) en Coosje Lettinga (06 526 062 74).
U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op de website van Givt: https://www.givtapp.net .


Bedankt voor uw en jouw steun aan onze gemeente!
 
terug