Tsjerkefair 2024

Tsjerkefair 16 maart 2024

16 Maart hadden we weer een gezellige en geslaagde Tsjerkefair.
De fair begon deze keer om10.30 uur en duurde tot 16.00 uur.                                         
Heel veel dank aan alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat deze Tsjerkefair
weer in de Treffe kon worden gehouden! Dank ook aan alle bezoekers!
De opbrengst van deze Tsjerkefair was € 3070,00
Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan dit mooie bedrag.

De uitslag van de kleurwedstrijd was:
Jongste groep:    Prijs – Knuffelbeer Tije Visser.
Oudste groep:     Prijs – Knuffelbeer Maaike Couperus

Bij de spellen, sjoelen, stok vangen en de knikkerbak was er om 13.00 uur en 16.00 uur een winnaar.
                          13.00 u.                        16.00 u.
Sjoelen             Paul Waterland           Anna Geesje v.d. Meer en
                                                              Jelleke de Vries

Stok vangen    H. Jacobi                      Jayden te Kamp.
Knikkerbak      Redmer Bouwstra       Jurre v.d. Goot
                         De prijzen waren: pot met snoep of eitjes of een knuffel met chocoladepaashaas.

Andere prijzen bij verlotingen en raadspellen waren:
1e prijs    mand met levensmiddelen    J.de Roos
2e prijs    bloemetje                               G. Dijkstra
1e prijs    dekbed met overtrek             Tr. de Vries
2e prijs    bak met viootjes                    Fr. Bajema
              Theedoos                                D. Jacobi
Technisch legodoos  bij dominostenen raden:    C. Eekhof  320   (Het juiste aantal was 318)
Bij de foto waren er twee winnaars: Fardau de Vries won de auto van Brüder en D. Jacobi een appeltaartje
Op de foto stonden de kleppers v.d. rode brievenbus.
De zakken met aardappelen
zijn gewonnen door      S. Jongstra      Aantal aardappelen 220

De bak met violen is gewonnen door J.de Roos met het oplossen van een Friese woordpuzzel.

Prijzen : Grote verloting

1e Prijs   - Levensmiddelenbon   € 100  Plus Stavoren (fam. H. Osinga)
2e Prijs   - Dinerbon                   € 75   Paviljoen ’t Mar (Mirns) (J. Boersma)
3e Prijs   - Bloemenbon              € 50  Lotus Stavoren (St. Lowie)
 
Koffer                                          J. de Vries
Bakplaat                                     Tj. De Vries
Tas met boodschappen              H. Boersma
Handdoekenset + bon €15,00   P. v.d. Weg
Handdoekenset + bon €15,00   R. en S. Terpstra
Make-up spiegel                         A. Boersma
Muziekschaap                             M. de Boer
Kaarsenstandaard                      R. en G. v.d. Zee
                          
                                                                                                            De Tsjerkefaircommissie.


terug