Fotowedstrijd ‘De schatten van Warns’

Fotowedstrijd ‘De schatten van Warns’
Bij het jaarthema van de Protestantse gemeente werd ook een fotowedstrijd uitgeschreven. De uitdaging was ‘Breng de schatten van Warns-Scharl-Laaxum in beeld’. Het ging daarbij om mooie foto’s, maar ook om verschillende invalshoeken en manieren van kijken.
Er zijn 16 foto’s ingestuurd. Het was een moeilijke taak voor de jury, die bestond uit Lia Haijtema en Michiel de Zeeuw. Ze kwamen tot de volgende selectie van vier foto’s, met daarbij de volgende gedachten:

Vierde plaats:


Deze foto combineert het ruime uitzicht van onze omgeving, met een deken van mist die het zicht beperkt. De ondergaande zon hult de leefwereld in kleuren ‘van bovenaf’. De boom op de voorgrond verwijst met twee vogelhuisjes naar hoe wij allemaal een plek nodig hebben in deze onoverzichtelijke wereld.
De foto is gemaakt door Houkje Mellema.


Derde plaats:


Deze foto vertelt van de schoonheid waarmee sneeuw onze omgeving verandert. De wereld is ‘als nieuw’ en brengt kansen. De foto toont dat die kansen niet overal gelijk zijn. De sloot op de voorgrond lijkt nog niet schaatswaardig, het ijs erachter kan al velen dragen. Dat ongelijktijdige zit ook in de aanwezigheid van een geoefende schaatser die met de handen op de rug en licht gebogen met vaart over het ijs gaat. Daarachter zien we een kind naast een volwassene. Het is nog aan het uitproberen. De schaatser daar links naast laat zien dat ook sommige volwassenen voorzichtig verkennen. Aan de kant zie je hoe de schaatsen worden ondergebonden. Een mooi beeld van hoe een dorpsgemeenschap een plek is om te groeien en te ontdekken. Op de voorgrond liggen al veel voetsporen. De fotograaf staat in beeld, is zelf ook deel van de gemeenschap, die geniet van deze winterwereld.
De foto is gemaakt door Aagje Boersma.


Tweede plaats:


“Mijn schat van Warns is de dorpstuin, de mensen, het gezonde eten.”
Op deze foto staat de diamantvorm van de kas op onze ecologische dorpstuin ‘De Griene Poarte’ in het middelpunt. Zoals bij een diamant de kleuren onverwacht weerkaatst worden zo lijkt het hier alsof de kleuren in de lucht een spiegeling zijn van deze kas. De windmolens staan als een invoerende lijn terzijde, twee aangevers van wat hier gebeurt. Het groen op de voorgrond gaat ondertussen zijn eigen gang.
De foto is gemaakt door Wybrich (zie voor meer van haar werk op www.wybrich.nl).


De eerste plaats:

We worden deel van een openluchttheater. Deze foto zet ons eerste rang. De sneeuwduinen op de voorgrond brengen ons oog van links naar rechts. De rand van het riet gaat dwars daarop van rechtsonder naar linksmidden. Het water meandert al snel het zicht uit. Aan de overkant ligt een zoveel groener land, met aan de horizon de bomen en boerderijen. Maar daarboven gebeurt het. We zien een middelpunt van licht, zo sterk dat het met een soort gouden gloed omgeven lijkt. Daar gaat het van uit, dit licht zet de wolken en het landschap in beweging. Hier leven mensen op het palet van een kunstenaar.

De foto is gemaakt door Houkje Mellema.

De prijs die verbonden is aan deze fotowedstrijd is inmiddels uitgereikt: ‘een bon van 50 euro voor een etentje van Jos en Foekje van ‘De Kaap’, die ook maaltijden aan huis bezorgen.’
 
terug