geschiedenis

De oudste gedeelten van de oorspronkelijk Romaanse kerk dateren uit 1250. De kerk was gewijd aan Johannes de Dooper. (Een steen van deze kerk (de dowestien) heeft een plaatsje gekregen in een kerkje in Rome.)

In 1682 bouwt men de huidige kerk. De grietman van Hemelumer Oldevaert en Noordwolde (Gellius Wibrandus van Jongestal) houdt het toezicht, schenkt een geldbedrag en tevens een gebrandschilderd raam.

In 1729 wordt er voor het laatst in Skarl gepreekt door Johannes Baumgarten.
In hetzelfde jaar verandert men het dak de toren te Warns. Dit wordt een ingesnoerde achtkantige spits, gedekt met leien.

Vanaf 1772 verkrijgt men inkomsten uit de verkoop van graven. Het kerkhof is tot op heden bezit van de kerkelijke gemeente gebleven.

In 1857 worden er beschadigde grafstenen van buitenlandse zeelieden gevonden. Ook voor hen was er in Warns een laatste rustplaats.

In 1923 wordt er een nieuw orgel gebouwd door de familie Dekker uit Goes. Er komen dan ook twee predikantenborden.

De klokken in de toren dateren van 1523 (Kleine klok) en 1710 (Grote klok).
De Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente van Warns zijn samen opgegaan in een Protestantse Gemeente.

In de voorhal van de kerk hangt een bord met de namen van de dominees die verbonden zijn geweest aan de Gereformeerde Kerk te Warns. (Het voormalige gereformeerde kerkgebouw is omgebouwd tot het culturele centrum ‘De Spylder’).
 
terug