afscheid ambtsdrager en organist op 5 februari 2023


Op 5 februari 2023 namen we afscheid van organist Wil Winkelman. Zij was meer dan 20 jaar onze organist.
Ook namen we afscheid van ouderling kerkrentmeester Dieuwke Valk-Jukema en van diaken Thea Stornebrinkterug