Actueel

Beste lezer,


Foto's van deze expositie staan onder "Foto's"


Eind september 2023 is de kleurrijke seizoenkrant Zin-in-meer huis aan huis verspreid in Warns, Molkwerum en Koudum. De drie in WaKoMo samenwerkende gemeentes willen graag kerk met het dorp zijn. Dus is dit veelzijdig aanbod van activiteiten breed verspreid en mag ieder zich daarbij welkom weten. Uiteraard lukt dit pas echt goed als we dit alles samen ondersteunen. Nodig eens iemand hartelijk uit om mee te gaan, of vertel uitnodigend over de kansen!Warns 2023: links ziet u de Johannes de Dooperkerk en rechts een stukje van de dorpstuin.


Dit seizoen 2023-2024 maken we in de drie gemeentes gebruik van hetzelfde thema. We hebben dit, na voorbereidende gesprekken, gekozen om aan te sluiten bij wat leeft in onze omgeving. Het thema luidt ‘wat je draagt’.Het is op verschillende manieren op te vatten en kan uitnodigen tot gesprek. In de Zin-in-meer-krant wordt in kleine vensters zicht gegeven op dit thema. In de verschillende diensten en bijeenkomsten wordt het verder 
uitgewerkt. 
We wensen u en jou een mooi en inspirerend seizoen toe! 
Zoek gerust contact als u iets wil vragen of overleggen.

Aagje Boersma (voorzitter kerkenraad, 06 – 126 034 03)
ds. Michiel de Zeeuw (06 – 454 499 98)  
terug