Actueel

Protestantse gemeente Warns, Scharl, Laaxum                                                                                        

Beste gemeenteleden, 
Onze regering heeft bekend gemaakt dat de lockdown nog minstens tot 2 maart duurt. Maatregelen bedoeld om het woekerende coronavirus in te dammen en risico’s van onderlinge besmetting te beperken.
Dat betekent dat minstens tot 2 maart onze kerkdiensten in de Johannes de Dooperkerk niet kunnen plaatsvinden. Ook al onze geplande andere samenkomsten vanuit de kerk gaan tot die datum helaas niet door.

Vier mee!
Toch gaan we de Veertigdagentijd binnen. Woensdag 17 februari is het Aswoensdag en dan tellen we zes zondagen tot het Paasfeest. Zondagen om ons in kleine stappen voor te bereiden op het feest van nieuw leven, een weg van hoop door de diepte heen.
Om elkaar te steunen in deze ‘vreemde’ coronatijd geeft de kerkenraad u een speciaal kalenderboekje cadeau, met de titel ‘Ik ben er voor jou’. Het wordt kort voor zondag 21 februari bij u thuisbezorgd. We hopen dat het een dagelijks steuntje in de rug kan zijn, om zo stil te staan bij waardevolle woorden,  afbeeldingen en dingen om te doen. Leg het boekje alvast neer op een plek om er makkelijk even in te lezen.

De kerkdiensten
Gelukkig is er de mogelijkheid om diensten met onze eigen predikanten te zien. Elke zondag is er ook aandacht voor de invalshoek vanuit Warns. Zo zijn er nu steeds van elke gemeente (Warns, Molkwerum en Koudum) ambtsdragers aanwezig bij de opgenomen kerkdienst. In het scherm verschijnt bij de collecte ook het rekeningnummer van onze gemeente. Daarnaast wordt elke week ook een bloemengroet vanuit onze gemeente genoemd en in beeld gebracht. ‘De bloemen vanuit de gemeente in Warns gaan deze zondag naar….’
Ga op uw computer, laptop of telefoon naar www.kerkdienstgemist.nl, kies dan ‘Koudum’ en klik vervolgens op de betreffende dienst. De aanvang is 9.30 uur, maar u kunt ook op een later moment de dienst terugkijken. Voor de komende weken zijn de voorgangers:
Zondag 21 februari, voorganger ds. Michiel de Zeeuw              
Zondag 28 februari, voorganger ds. Joke van Voorst
Zondag 7 maart, voorganger ds. Michiel de Zeeuw
Woensdag 10 maart, voorganger ds. Joke van Voorst                      
Zondag 14 maart, voorganger ds. Michiel de Zeeuw
Zondag 21 maart, voorganger ds. Joke van Voorst.


Gezinsboekje
Daarnaast willen we graag ook de kinderen op een aansprekende manier de weg naar Pasen in beeld brengen. Bij de gezinnen met kinderen wordt/is een kleurrijk gezinsboekje bezorgd, met voor elke dag iets leuks om te doen of te lezen.
Het sluit aan bij het project dat ook in de kerkdiensten in beeld komt. Onder meer in de verhalen met ‘Rainbow’, de duif.
Ook zingen we elke week een mooi lied, dat al iets uitlegt waarover op de weg naar Pasen gaat.
Het heet ‘Een menselijk gezicht’ (en is geschreven door Van Midden & Van Amstel). Hieronder zie je de tekst alvast.
 
lied     muziek bestand  (start niet automatisch, even op pijltje onderaan drukken)


Wanneer u over het bovenstaande nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze predikant, ds. Michiel de Zeeuw (michieldezeeuw28@kpnmail.nl   06 – 454 499 98) of met ouderling-voorzitter Aagje Boersma (aagje.boersma@gmail.com   06 – 126 034 03).

Goede moed gewenst
We wensen u en jou alle goeds toe in deze periode vol veranderingen. Laten we zo goed mogelijk naar elkaar blijven omzien en ons ook laten vinden als we steun kunnen gebruiken.
We leven als naasten en in vertrouwen op de Heer van de kerk.
Met een hartelijke groet, namens uw kerkenraad,
ds. Michiel de Zeeuw en Aagje Boersma, voorzitter.

Paasgroetenactie 2021

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk. 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. 
U kunt 1 of meerdere kaarten ophalen, bij Lia, Buorren 51 (06-23827727), of Aagje , t Noard 8(06-12603403). De bedoeling is dat u, deze weer inlevert, voorzien van een postzegel,  tot en met 4 maart a.s. Dan sturen wij, uiterlijk 5 maart de kaarten in een verzamelenvelop naar Protestantse kerk in Utrecht. 


Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

De diaconie
1.    Dubbele Nederlandse kaarten voor gedetineerden in Nederland). De aangehechte kaart kan de gedetineerde zelf aan iemand sturen.
2.    Enkele Nederlandse kaarten, voor Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen.  Voorbeeld teksten voor op de kaart : Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven:
•    U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet
vergeten.
•    Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
•    Vandaag hebben we voor u gebeden.
•    Wij houden van u met de liefde van de Heer.
•    De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
•    Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
•    Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. - Jesaja 26:4
•    Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2 Kor. 5:7
•    Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. – Psalm 118:8
•    Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. - Psalm 10:14
•    Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. - Psalm 31:25
•    Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a
•    De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. - Openbaring 21:4a
•    Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. - Psalm 23:4
•    De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
•    Christenen over de hele wereld staan naast u.
•    Ik wens u Gods zegen.


We vragen u om uw adres niet op de paasgroetenkaarten te schrijven omdat een gevangene zich daar schuldig door kan voelen, zo antwoordde ds. Joop Spoor (Epafras). "Iemand zei me: nu zetten deze mensen hun adres erop, en moet ik eigenlijk terugschrijven, maar ik heb daarvoor geen postzegels. Dat is wel onbeleefd, terwijl zij juist zo aardig zijn!"
Uw adres kan echter ook gevangenen – en dat geldt vooral voor Nederlandse gevangenen in het buitenland - in verleiding brengen om u verdere steun te vragen: een slaapplaats, een baan, geld… In het buitenland zijn de adressen van afzenders van kaarten heel geliefd, soms worden ze zelfs verruild of gestolen.

 
terug