Actueel

WELKOM IN DE KERK

Dankbaar en met een zucht van opluchting komen we vanaf zondag 20 juni weer samen in de Johannes de Dooperkerk. Het was na de lange coronastop een bijzonder en ontroerend begin.  

We volgen voor ieders welbevinden de richtlijnen en adviezen van de overheid zoals die nu gelden.
Het is niet nodig om u vooraf aan te melden voor de kerkdienst.
Wel is er (zolang dit nog verplicht is) bij de ingang een registratie van de aanwezigen. Ook wordt u gevraagd of er (corona-verbonden) gezondheidsklachten zijn, wordt u gevraagd om de handen te ontsmetten, bij het binnen- en uitlopen van de kerkzaal een mondkapje te dragen en wordt u naar uw zitplaats gebracht.

Er mogen maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig zijn, op 1,5m onderlinge afstand. Huisgenoten mogen gewoon bij elkaar zitten. 
 
Over het zingen wordt geadviseerd om dit alleen (kort) aan het eind van de dienst te doen. Nu we in de Johannes de Dooperkerk al de mooie traditie hebben om het slotlied buiten te zingen, betekent dit dat we ook het lied na de overdenking samen kunnen zingen.

U bent van harte welkom in de kerk. We danken God dat we opnieuw de kans krijgen om elkaar zo te ontmoeten.

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons een lied.
 
terug