nieuwste aktueel

                               Protestantse gemeente Warns, Skarl, Laaxum       


                                                                                 Warns, 5 november 2020

Beste gemeenteleden,  
Premier Rutte en minister De Jonge maakten onlangs bekend dat we twee weken met extra beperkingen binnengaan. Bedoeld om het nog woekerende coronavirus in te dammen en risico’s van onderlinge besmetting te beperken.
Uw kerkenraad heeft steeds de richtlijnen op dit punt gevolgd en wil dat ook nu doen. Het betekent dat bijeenkomsten niet doorgaan en daarover willen we u in deze brief informeren.

Kerkdiensten
Er zijn op de zondagen 8 en 15 november geen kerkdiensten in de Johannes de Dooperkerk. Wel is er de mogelijkheid om diensten met onze eigen predikanten te zien via www.kerkdienstgemist.nl, kies ‘Koudum’ en klik vervolgens op de betreffende dienst. De aanvang is 9.30 uur, maar u kunt ook op een later moment de dienst terugkijken.
We veronderstellen dat de kerkdienst op 22 november wel weer plaats kan vinden in de Johannes de Dooperkerk. Dit is de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin we de gestorvenen herdenken. Voor deze dienst, aanvang 9.30 uur, is het nodig om u vooraf aan te melden. Dit kan door te bellen met scriba Lia Haijtema
( 06 238 277 27) of met voorzitter Aagje Boersma (06 – 126 034 03). U zult begrijpen dat familieleden van hen die wij gedenken dit keer ‘voorrang’ krijgen. We vertrouwen op ieders begrip.
Op zondagmiddag 22 november is de Johannes de Dooperkerk van 15.00 – 16.00 uur geopend. Voor ieder die dat wil is er gelegenheid om dan een kaarsje aan te steken. Uiteraard met inachtneming van de corona-voorschriften (handen ontsmetten, 1.5m afstand houden, niet meer dan 30 personen binnen, enz.).

Bijeenkomsten
De bijeenkomst ‘Schatgraven met Rembrandt’ op 11 november wordt uitgesteld.
De bijeenkomst van de catechesegroep op 16 november gaat eenmalig niet door.
De bijeenkomst van de Graafwerkgroep op de ochtend (‘Liederenschat’) van 18 november wordt uitgesteld.
 
Wanneer u over het bovenstaande nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze predikant, ds. Michiel de Zeeuw (michieldezeeuw28@kpnmail.nl   06 – 454 499 98) of met mij als voorzitter (aagje.boersma@gmail.com   06 – 126 034 03).

We wensen u en jou alle goeds toe in deze periode vol veranderingen. Laten we zo goed mogelijk naar elkaar blijven omzien en ons ook laten vinden als we steun kunnen gebruiken. We leven als naasten en in vertrouwen op de Heer van de kerk.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Aagje Boersma, voorzitter.
 
terug