Actueel

Beste dorpsgenoten,
In dit bijzondere jaar van ‘afstand houden’ willen we u van nabij een gezegend Kerstfeest toewensen. Juist nu veel niet kan doorgaan, de teleurstelling soms diep raakt, is het belangrijk om elkaar te bemoedigen en waar mogelijk te steunen.

Het Kerstfeest vieren, dat Gods liefdevolle licht in ons midden kwam, kan hoop geven. Ook nu dat vieren zo anders vorm krijgt.
We wensen u en jou een gelukkig 2021 toe. Folle lok en seine!

Namens de Protestantse gemeente Warns, Skarl, Laaxum,   
ds. Michiel de Zeeuw
Aagje Boersma, voorzitter


Verbonden het Kerstfeest vieren
Nu de Kerstdiensten vanwege ‘de lockdown’ niet
kunnen plaatsvinden in de Johannes de Dooperkerk,
willen we u graag noemen dat deze sfeervolle diensten wel in beeld komen. Onze eigen predikanten gaan voor in diensten die u kunt zien via www.kerkdienstgemist.nl , kies ‘Koudum’.
zondag 20 dec. 9.30u, ds. Michiel de Zeeuw
donderdag 24 dec. 20.00u en 22.00 u, gezamenlijke Kerstnachtdienst Súdwesthoeke op tv, via Omrop Súdwest
vrijdag 25 dec. 9.30u, ds. Michiel de Zeeuw
zondag 27 dec. 9.30u, ds. Coos Boomsma, Friese dienst
donderdag 31 dec. 19.30u, ds. Michiel de Zeeuw
zondag 3 januari, 9.30u, ds. Joke van Voorst.

Voor een gesprek, een luisterend oor, kunt u bijvoorbeeld contact zoeken met onze predikant ds. Michiel de Zeeuw.
Zijn telefoonnummer is 06 – 454 499 98.
 
terug