Actueel

Protestantse gemeente Warns, Skarl, Laaxum                                                                                         

Beste gemeenteleden,  
Premier Rutte en minister De Jonge maakten onlangs bekend dat we nog langer in een lock down gaan en wel tot 2 maart. Bedoeld om het nog woekerende coronavirus in te dammen en risico’s van onderlinge besmetting te beperken.


Dat betekend dat tot 2 maart ook onze kerkdiensten niet door kunnen gaan. Ook al onze geplande activiteiten gaan tot die datum helaas niet door.

Wel is er de mogelijkheid om diensten met onze eigen predikanten te zien via www.kerkdienstgemist.nl, kies ‘Koudum’ en klik vervolgens op de betreffende dienst. De aanvang is 9.30 uur, maar u kunt ook op een later moment de dienst terugkijken.

Wanneer u over het bovenstaande nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze predikant, ds. Michiel de Zeeuw (michieldezeeuw28@kpnmail.nl   06 – 454 499 98) of met mij als voorzitter (aagje.boersma@gmail.com   06 – 126 034 03).

Kerkbalans 2021:
De actie Kerkbalans 2021 gaat vanaf 16 januari weer van start. Het thema dit jaar is: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Deze week ontvangt u een envelop met daarin een prachtige kleurrijke kerkfolder, een acceptgiro en het toezeggingsformulier met retourenveloppe. Na een paar dagen komen we uw antwoord weer ophalen met inachtneming van de corona regels. 
Zonder uw bijdrage kunnen wij geen kerk zijn. Namens de kerkrentmeesters.

We wensen u en jou alle goeds toe in deze periode vol veranderingen. Laten we zo goed mogelijk naar elkaar blijven omzien en ons ook laten vinden als we steun kunnen gebruiken. We leven als naasten en in vertrouwen op de Heer van de kerk.
Met een hartelijke groet, namens uw kerkenraad, ds. Michiel de Zeeuw en Aagje Boersma, voorzitter. 

muziek bestand

 
terug